Để có thể sử dụng Proxy chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

1. Proxy việt hoặc ngoại dạng HTTP ipv4 hoặc ipv6

2. Sử dụng trình duyệt chrome

3. Download addon Proxy simple

4. Làm theo hướng dẫn trong Video.

5. Kiểm tra lại bằng cách truy cập whoer.net hoặc ifconfig.io xem đã đổi được địa chỉ ip mới chưa ?

6. Lướt web trên thiết bị giả lập được rồi!!!

    Hỗ trợ giải đáp
    captcha