Thiết lập máy chủ proxy bằng Safari trên máy Mac

Quản trị viên mạng của bạn có thể đề nghị bạn chỉ định máy chủ proxy để truy cập internet nếu máy Mac của bạn kết nối với internet qua tường lửa. Quản trị viên của bạn sẽ cho bạn biết loại máy chủ proxy cần chỉ định, địa chỉ IP hoặc tên máy chủ và số cổng.

MacBook Pro 2020 giá gần 42 triệu đồng - VnExpress Số hóa

  1. Trong ứng dụng Safari  trên máy Mac của bạn, hãy chọn Safari > Tùy chọn, sau đó bấm vào Nâng cao.
  2. Bấm vào Thay đổi cài đặt (bên cạnh Proxy) để mở khung Mạng của Tùy chọn hệ thống.
  3. Thay đổi cài đặt proxy bằng cách sử dụng thông tin mà quản trị viên mạng của bạn đã cung cấp.
  4. Bấm OK.

    Hỗ trợ giải đáp
    captcha